გზა ევროპისკენ

კახეთის თვითმმართველობები სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების გარეშე

ნიკოლოზ ესიტაშვილი   07.06.2018 17:48

ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების პასიური მონაწილეობა ქვეყნის წინაშე ერთ-ერთი სერიოზული...

რა როლი აქვს სამხარეო საბჭოს რეგიონის განვითარებაში?

ნიკოლოზ ესიტაშვილი   06.06.2018 18:45

ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსით 2014 წლის ბოლოს რეგიონებში ჩამოყალიბდა სამხარეო–საკონსულტაციო საბჭოები, რომლის მიზანია...

თვითმმართველობა მოქალაქეთა პეტიციების და ინიციატივების გარეშე

ნატალია ცისკარაშვილი   06.06.2018 09:19

ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი უარყოფითად აისახება რეგიონის, მუნიციპალიტეტისა და თემის...

როგორ უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობა

მაკა ხაზიური   05.06.2018 14:55

ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების 21-ე თავი თვითმმართველობების განვითარებას და გაძლიერებას მოიცავს....

თელავში თემატური საზოგადოებრივი საბჭოები შეიქმნება

ნატალია ცისკარაშვილი   04.06.2018 15:03

ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა ევროკავშირთან დადებული...

გენდერული თანასწორობა და ასოცირების ხელშეკრულება

მაკა ხაზიური   25.05.2018 12:55

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის მიღწევა ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების...

მუნიციპალიტეტის როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში

ნიკოლოზ ესიტაშვილი   11.05.2018 18:30

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების 21-ე თავის ერთ-ერთი მთავარი...

,,თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება ევროკავშირის პრინციპებს ეწინააღმდეგება"

მაკა ხაზიური   04.05.2018 15:43

ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების 21-ე თავში ერთ-ერთი მთავარი საკითხია მრავალდონიანი მმართველობის შექმნა....

ახალი კანონი საჯარო მოხელის ინსტიტუტის გაძლიერებისათვის

ნატალია ცისკარაშვილი   01.05.2018 13:47

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ დღეს მოქმედი რედაქციით ვერ უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურის გამართული, ეფექტიანი და...

რას გულისხმობს ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა

ნატალია ცისკარაშვილი   27.04.2018 10:29

საზღვრისპირა და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობა ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების 21-ე თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი...

ვებ პორტალის მხარდამჭერია ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“.
გვერდის დამზადება შესაძლებელი გახდა IREX G Media პროგრამის დახმარებით 2013 წლიდან.
ჩვენი პარტნიორები: „მედია ცენტრი კახეთი“, „სათემო განვითარების ცენტრი“