ჩვენს შესახებ

მედია კომპანია „კახეთის ხმა“ 12 წლის წინ დაფუძნდა. კომპანია ამჟამად წარმოდგენილია შემდეგი მიმართულებებით:

გაზეთი „კახეთის ხმა“ გამოიცემა 2002 წლიდან.

ვებ გვერდი knews.ge  ფუნქვიონირებს 2014 წლიდან.

Media Cafe Telavi ღია სადისკუსიო ცენტრი და მედია კლუბი მუშაობს 2012 წლიდან.

 

(R) ნიშნით აღნიშნულია სარეკლამო სტატიები. სარეკლამო სტატიების შინაარსზე პასუხისმგებელია დამკვეთი და არ გამოხატავს რედაქციის პოზიციას.

რეკლამის შეკვეთისათვის დაუკავშირდით რედაქციას: 0350272803 / 593 264533  knews.ge. 

 

სტატიების გადაბეჭდვა, აუდიოს და ვიდეოს გამოყენება

knews.ge  მიესალმება ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიათა ტექსტის გადაბეჭდვას და გავრცელებას წყაროს მითითებით. თავისი მასალების გამოყენებაზე გაცემული ნებართვით.

knews.ge მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ knews.ge და დაურთოთ:

knews.ge-ს სტატიასთან დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული.

სტატიიდან მონაკვეთების შერჩევის შემთხვევაში მოვითხოვთ აღინიშნოს, რომ მასალა არის ნაწყვეტი. დაუშვებელია პროდუქტის მნიშვნელობის, სახელისა თუ მთლიანობის შეცვლა.

knews.ge ინარჩუნებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გააუქმოს თავისი მასალების გამოყენებაზე გაცემული ნებართვა.

 ტექსტური, ფოტო, აუდიო ან ვიდეომასალების გამოსაყენებლად ნებართვისთვის მოგვწერეთ მისამართზე: [email protected].

 

© 2015 კახეთის ხმა. ყველა უფლება დაცულია 

 

 ვებ პორტალის მხარდამჭერია ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“.
გვერდის დამზადება შესაძლებელი გახდა IREX G Media პროგრამის დახმარებით 2013 წლიდან.
ჩვენი პარტნიორები: „მედია ცენტრი კახეთი“, „სათემო განვითარების ცენტრი“